پکیج های پشتیبانی

انواع پکیج های کیان آرت

پکیج های ورود محتوا

ردیفامکانات

پکیج برنزی

پکیج نقره ای

پکیج طلایی

پکیج پلاتینیوم

1قیمت
2ایجاد ساختار منوهای اصلی
3برقراری ارتباط صحیح میان صفحات وب سایت
4ایجاد ساختار زیر منوها
5ایجاد برگه ها با درج محتواتا ۱۰ برگهتا ۲۰ برگهتا ۴۰ برگهنامحدود
6ایجاد دسته بندی نوشته هاتا ۵ دستهتا ۱۰ دستهتا ۲۰ دستهنامحدود
7ایجاد نوشته ها با درج محتواتا ۱۰ نوشتهتا ۲۰ نوشتهتا ۴۰ نوشتهنامحدود
8تگ گذاری نوشته ها
9جایگذاری تصاویر شما در برگه ها و نوشته هاتا ۱۰ تصویرتا ۲۰ تصویرتا ۴۰ تصویرنامحدود
10جایگذاری تصاویر شما در گالری تصاویر (نمونه کارها)تا ۲۰ تصویرتا ۴۰ تصویرتا ۸۰ تصویرنامحدود
11درج توضیح برای هر تصویر
12جایگذاری لوگو
13جایگذاری فو آیکن
14تامین و طراحی تصاویر ویژه اسلایدشو
15جایگذاری تصاویر در اسلایدشو
16جایگذاری محصولات در فروشگاهتا ۵ محصولتا ۱۰ محصولتا ۲۰ محصولنامحدود
17طراحی اسلاید شو چند لایه (سه بعدی)
18ساخت فرمتا ۲ فرمتا ۵ فرمتا ۱۰ فرمنا محدود
19ساخت جداول داخل متنتا ۵ جدولتا ۱۰ جدولنا محدود
20تامین، طراحی و جایگذاری تصاویر ویژه در برگه ها
21تامین، طراحی و جایگذاری تصاویر ویژه در نوشته ها
22طراحی المان های گرافیکی ویژه
23طراحی لوگو (ساده)
24طراحی لوگو (حرفه ای)
25طراحی کاراکتر
26عکاسی صنعتی و تبلیغاتی برای تصاویر ویژه
27قیمت

 

Call Now Buttonتماس با ما