انواع پکیج های کیان آرت

پکیج های ورود محتوا

ردیف امکانات

پکیج برنزی

پکیج نقره ای

پکیج طلایی

پکیج پلاتینیوم

1 قیمت
2 ایجاد ساختار منوهای اصلی
3 برقراری ارتباط صحیح میان صفحات وب سایت
4 ایجاد ساختار زیر منوها
5 ایجاد برگه ها با درج محتوا تا ۱۰ برگه تا ۲۰ برگه تا ۴۰ برگه نامحدود
6 ایجاد دسته بندی نوشته ها تا ۵ دسته تا ۱۰ دسته تا ۲۰ دسته نامحدود
7 ایجاد نوشته ها با درج محتوا تا ۱۰ نوشته تا ۲۰ نوشته تا ۴۰ نوشته نامحدود
8 تگ گذاری نوشته ها
9 جایگذاری تصاویر شما در برگه ها و نوشته ها تا ۱۰ تصویر تا ۲۰ تصویر تا ۴۰ تصویر نامحدود
10 جایگذاری تصاویر شما در گالری تصاویر (نمونه کارها) تا ۲۰ تصویر تا ۴۰ تصویر تا ۸۰ تصویر نامحدود
11 درج توضیح برای هر تصویر
12 جایگذاری لوگو
13 جایگذاری فو آیکن
14 تامین و طراحی تصاویر ویژه اسلایدشو
15 جایگذاری تصاویر در اسلایدشو
16 جایگذاری محصولات در فروشگاه تا ۵ محصول تا ۱۰ محصول تا ۲۰ محصول نامحدود
17 طراحی اسلاید شو چند لایه (سه بعدی)
18 ساخت فرم تا ۲ فرم تا ۵ فرم تا ۱۰ فرم نا محدود
19 ساخت جداول داخل متن تا ۵ جدول تا ۱۰ جدول نا محدود
20 تامین، طراحی و جایگذاری تصاویر ویژه در برگه ها
21 تامین، طراحی و جایگذاری تصاویر ویژه در نوشته ها
22 طراحی المان های گرافیکی ویژه
23 طراحی لوگو (ساده)
24 طراحی لوگو (حرفه ای)
25 طراحی کاراکتر
26 عکاسی صنعتی و تبلیغاتی برای تصاویر ویژه
27 قیمت