ثبت شکایت ضمن تشکر از برقراری ارتباط با شرکت کیان تجارت فاوا در صورت داشتن انتقاد و شکایت از هریک از بخشهای شرکت، وب سایت و یا فروشگاه شرکت موضوع را بعنوان موضوع ایمیل و متن خودرا در بخش متن ایمیل نوشته و به آدرس info@kianartco.ir ارسال نمایید. همکاران ما در اسرع وقت شکایات شما را بررسی خواهند کرد.