طراحی وب سایت در کرج
026-34204893
09101013858

تعرفه های پنل

نسخه یک

رایگان
رایگان
 • ارسال پیامک
 • ارسال تفکیک جنسیتی همراه اول
 • ارسال به دکل – BTS ایرانسل
 • ارسال محله ای ایرانسل
 • بخش ارسال متناظر
 • بخش پیامک هوشمند
 • بخش ارسال زماندار
 • بخش ارسال فلش
 • بخش ارسال انبوه-محله ای
 • بخش ارسال وپ
 • بخش ارسال کارت ویزیت
 • بخش پیامهای ارسالی
 • بخش پیامهای حذفی
 • بخش دفترچه تلفن
 • بخش پیامهای دریافتی
 • نظر سنجی و مسابقه
 • ارسال پیامک از موبایل
 • بخش پیامک مناسبت
 • بخش کاربران
 • بخش منشی پیامک
 • بخش انتقال پیامک
 • بخش ایمیل پیامک
 • بخش فیلتر پیامک
 • کد خوان
 • پیامک سررسید
 • نوبت دهی هوشمند
 • منشی هوشمند
 • اضافه به لیست خودکار
 • امتیاز دهی
 • لیست سیاه
 • تولید محتوا – پیامک اسپانسری
 • پیامک زمان دار پیشرفته
 • هوشمند زماندار
 • متناظر زماندار
 • سرویس های ویژه ( اب و هوا ،ارز ..)
 • کنترل سامانه از راه دور
 • قابلیت درج لوگو و دامنه اختصاصی
 • خدمات ارزش افزوده (VAS)
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • بخش تیکتها
 • راهنمای سامانه
 • بخش تغییر رمز
 • بخش تراکنش های مالی
 • بخش انتقال ترافیک
 • خط اختصاصی ۱۴ رقمی ۳۰۰۰
 • لینک – URL
 • پشتیبانی از خطوط ۱۰۰۰
 • پشتیبانی از خطوط ۲۰۰۰
 • پشتیبانی از خطوط ۳۰۰۰
 • پشتیبانی از خطوط ۵۰۰۰
 • پشتیبانی از خطوط ۰۲۱ تهران
 • خط ۲۰۰۰ عمومی ارسال انبوه
 • پشتیبانی تیکت

نسخه ۲

50.000 تومان
7 روز رایگان
 • ارسال پیامک
 • ارسال تفکیک جنسیتی همراه اول
 • ارسال به دکل – BTS ایرانسل
 • ارسال محله ای ایرانسل
 • بخش ارسال متناظر
 • بخش پیامک هوشمند
 • بخش ارسال زماندار
 • بخش ارسال فلش
 • بخش ارسال انبوه-محله ای
 • بخش ارسال وپ
 • بخش ارسال کارت ویزیت
 • بخش پیامهای ارسالی
 • بخش پیامهای حذفی
 • بخش دفترچه تلفن
 • بخش پیامهای دریافتی
 • نظر سنجی و مسابقه
 • ارسال پیامک از موبایل
 • بخش پیامک مناسبت
 • بخش کاربران
 • بخش منشی پیامک
 • بخش انتقال پیامک
 • بخش ایمیل پیامک
 • بخش فیلتر پیامک
 • کد خوان
 • پیامک سررسید
 • نوبت دهی هوشمند
 • منشی هوشمند
 • اضافه به لیست خودکار
 • امتیاز دهی
 • لیست سیاه
 • تولید محتوا – پیامک اسپانسری
 • پیامک زمان دار پیشرفته
 • هوشمند زماندار
 • متناظر زماندار
 • سرویس های ویژه ( اب و هوا ،ارز ..)
 • کنترل سامانه از راه دور
 • قابلیت درج لوگو و دامنه اختصاصی
 • خدمات ارزش افزوده (VAS)
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • بخش تیکتها
 • راهنمای سامانه
 • بخش تغییر رمز
 • بخش تراکنش های مالی
 • بخش انتقال ترافیک
 • خط اختصاصی ۱۴ رقمی ۳۰۰۰
 • لینک – URL
 • پشتیبانی از خطوط ۱۰۰۰
 • پشتیبانی از خطوط ۲۰۰۰
 • پشتیبانی از خطوط ۳۰۰۰
 • پشتیبانی از خطوط ۵۰۰۰
 • پشتیبانی از خطوط ۰۲۱ تهران
 • خط ۲۰۰۰ عمومی ارسال انبوه
 • پشتیبانی تیکت

نسخه ۳

100.000 تومان
7 روز رایگان
 • ارسال پیامک
 • ارسال تفکیک جنسیتی همراه اول
 • ارسال به دکل – BTS ایرانسل
 • ارسال محله ای ایرانسل
 • بخش ارسال متناظر
 • بخش پیامک هوشمند
 • بخش ارسال زماندار
 • بخش ارسال فلش
 • بخش ارسال انبوه-محله ای
 • بخش ارسال وپ
 • بخش ارسال کارت ویزیت
 • بخش پیامهای ارسالی
 • بخش پیامهای حذفی
 • بخش دفترچه تلفن
 • بخش پیامهای دریافتی
 • نظر سنجی و مسابقه
 • ارسال پیامک از موبایل
 • بخش پیامک مناسبت
 • بخش کاربران
 • بخش منشی پیامک
 • بخش انتقال پیامک
 • بخش ایمیل پیامک
 • بخش فیلتر پیامک
 • کد خوان
 • پیامک سررسید
 • نوبت دهی هوشمند
 • منشی هوشمند
 • اضافه به لیست خودکار
 • امتیاز دهی
 • لیست سیاه
 • تولید محتوا – پیامک اسپانسری
 • پیامک زمان دار پیشرفته
 • هوشمند زماندار
 • متناظر زماندار
 • سرویس های ویژه ( اب و هوا ،ارز ..)
 • کنترل سامانه از راه دور
 • قابلیت درج لوگو و دامنه اختصاصی
 • خدمات ارزش افزوده (VAS)
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • بخش تیکتها
 • راهنمای سامانه
 • بخش تغییر رمز
 • بخش تراکنش های مالی
 • بخش انتقال ترافیک
 • خط اختصاصی ۱۴ رقمی ۳۰۰۰
 • لینک – URL
 • پشتیبانی از خطوط ۱۰۰۰
 • پشتیبانی از خطوط ۲۰۰۰
 • پشتیبانی از خطوط ۳۰۰۰
 • پشتیبانی از خطوط ۵۰۰۰
 • پشتیبانی از خطوط ۰۲۱ تهران
 • خط ۲۰۰۰ عمومی ارسال انبوه
 • پشتیبانی تیکت