طراحی وب سایت در کرج
026-34204893
09101013858

تبلیغات در تلگرام

تبلیغات در تلگرام به صورت پکیج

عمومی

3.000.000
تومان
تعداد بازدید : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

تعداد کانال ها : ۹

 

کانال های معروف

7.500.000
تومان
تعداد بازدید : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

تعداد کانال ها : ۴

بانوان و سلامت

1.600.000
تومان
تعداد بازدید : ۵۰۰٫۰۰۰

تعداد کانال ها :۶

کانال های معروف

4.200.000
تومان
تعداد بازدید : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

تعداد کانال ها : ۶

خبری

3.400.000
تومان
تعداد بازدید : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

تعداد کانال ها : ۵

کانال های معروف

3.400.000
تومان
تعداد بازدید : ۸۷۰٫۰۰۰

تعداد کانال ها : ۷