طراحی وب سایت در کرج
026-34204893
09101013858

تبلیغات در اینستاگرام

تبلیغات در اینستاگرام به صورت پکیج آماده

عمومی

1.000.000
ماندگاری در پیج : ۲۴ ساعت
مجموع فالوورهای پیج های مقصد مبلغ : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

خبری

715.000
ماندگاری در پیج : ۲۴ ساعت
مجموع فالوورهای پیج های مقصد مبلغ : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

هنری

590.000
ماندگاری در پیج : ۲۴ ساعت
مجموع فالوورهای پیج های مقصد مبلغ : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

بانوان

430.000
ماندگاری در پیج : ۲۴ ساعت
مجموع فالوورهای پیج های مقصد مبلغ : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰