چرا کیان آرت

طراحی و توسعه وب سایت اختصاصی و فروشگاه اینترنتی همگام با پیشرفته ترین تکنیک های روز دنیا

توسعه

خدمات طراحي وتوسعه وبسایت بعنوان یکی از اصلی ترین خدمات کیان تجارت فاوا، باتوجه به نيازهاي مشتري، نوع فعاليت و متناسب با بودجه وی در نظر گرفته شده است.

تحلیل

برای تحلیل نیاز مشتری باید مطلوبیتهای اصلی بخوبی شناخته شود.این مطلوبیتها مهمترین عامل تعیین کننده درتصمیم گیری وانتخاب مشتری بشمار می آید .

گوش دادن

گوش دادن به صدای مشتری باعث شناخت نیاز آنها شده و برنامه های سازمان در جهت تأمین این نیازها طبقه بندی و اولویت بندی می شوند.

تحویل پروژه

شرکت کیان تجارت فاوا با بررسی دقیق پروژه و برآورد زمان تحویل ، پروژه مورد نظر را با بالاترین کیفیت و کارایی تضمین شده در موعد مقرر تحویل می دهد.

ارتقا

فرآیندانجام کاربه این صورت است که ابتدا وبسایت شماآنالیز شده وسپس گزارشات مربوطه تهیه میگردد. درمراحل بعدی برروی کلمات کلیدی ورقبای وبسایت موردنظر تحقیق شده وارتقاء سایت انجام میپذیرد.

بهینه سازی

مابراساس آخرین تکنیکهای بهینه سازی سایت وباتوجه به آنالیزهای انجام شده نسبت به تغییرمطالب وشیوه های طراحی وبسایت شمااقدام کرده وشماررادرصفحات اول موتورهای معروف جهان قرارمی دهیم
مشتریان با ارزش ما

مشاهده کنید

sponsor_011233sponsor_011233sponsor_0412sponsor_051222sponsor_05123sponsor_033sponsor_061334sponsor_0212

کیان آرت

بخشی از نمونه کارهای اخیر

به کانال تلگرام شرکت کیان آرت بپیوندید و جدیدترین آموزش های سایت را در تلگرامتان مشاهده کنید